A kulturális központ a „Kreatív alkotóműhelyek a helyi ipar szolgálatában” című, TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0096 kódszámú projektjének keretében Előadó-művészeti alkotóműhely néven 130 órás foglalkozássorozatot indít a 2012/13-as tanévben.

A műhely vezetője Venczelné Misán Györgyi drámapedagógus.

A előadó-művészet iránt érdeklődő 7-15 évesek jelentkezését várjuk az ingyenes foglalkozásokra, minimum létszám 14 fő.

A program elméleti, kreatív és marketing szakaszból áll, szakaszonként tréningeket is tartalmaz.

A helyi szellemi kulturális hagyományok (szokások, történetek) feldolgozásával, értelmezésével és megjelenítésével a résztvevők kulturális tudatosságát, aktív állampolgári szerepvállalását, mint kulcskompetenciákat fejlesztünk. A résztvevők kommunikációs készsége, önismerete fejlődik. Munkájuk eredményeként kulturális produkció készül.

A gyakorlati megvalósítás témái: Az ideális család fogalma; gyerekek és felnőttek viszonya; gyerekkori álmok valóra váltása; fiúk-lányok kapcsolata; hazugság vagy elhallgatás; felelősség-vállalás, felelősségtudat; jó és hibás döntések egy adott szituációban; kinek a felelőssége, ha egy gyerek elkallódik, kábítószerfüggővé válik; faji megkülönböztetés, kirekesztés; toleranciakészség fejlesztés; demokratikus jogok és azok érvényre jutása; a hagyományőrzés fontossága, formája. A program során találkozót szervezünk a Kecskeméti Katona József Színház művészeivel.

Jelentkezés: a Konecsni György Kulturális Központban, Fehérné Dunai-Kovács Erikánál személyesen, vagy a 77/481-150-es telefonon, illetve a majsakultur@satnet.hu címen.