A weboldal tesztüzem alatt áll

A Konecsni György Kulturális Központ ez év márciusában nyújtotta be pályázatát a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú, az „Építő közösségek” – A közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázati felhívására, mellyel most 22.412.650 forint támogatást nyert el. A támogatás 100 %-os intenzitású, tehát nem igényel önerőt. Intézményünk évek óta pályázati forrásokból látja el elsősorban képzési, közösségfejlesztői feladatait, hiszen a fenntartó önkormányzat részéről ehhez semmilyen segítséget sem kapunk.
A Kulturális Központ a most elnyert támogatással egy korábbi sikeres projektjét tudja folytatni, hiszen az „Építő közösségek” című programban már korábban is sikerrel pályáztunk, akkor mintegy 15 millió forintnyi forrást sikerült lehívnunk, mellyel képzési kínálatunkat színesítettük.
Jelenlegi projektünk a helyi kulturális örökség alapján létrejövő fejlesztést valósít meg, a célcsoport tagjai a feltárt értékek megismerése után újszerű, innovatív gyakorlatok által olyan képességeket szereznek, amelyek, mint szolgáltatások, mint termékek magas hozzáadott értéket képeznek a helyi szolgáltatási és kulturális ágazatban. A Kulturális Központ helyi társadalom- és kulturális fejlesztő szerepe tovább erősödik, jelenlegi gyakorlatát kibővíti a tanórán kívül oktató-nevelő munkában szerzett tehetséggondozó, az élet teljes hosszán (LLL) és az életmód több területén (LWL) alkalmazott non-formális és informális tanulást segítő alkalmazásokkal.
A programban négy a kreatív iparral kapcsolatos tevékenység megalapozását és a hozzá tartozó kompetenciák fejlesztését vállaltuk kézművesség, képzőművészet, előadó-művészet és fotográfia témakörben egy-egy alkotóműhely keretében. A négy szakterületben résztvevők együttműködnek, így a multiplikátor hatás is jobban érvényesül majd a projekt során. A fejlesztés hatásaként a településen és térségében a közművelődési programok és a kreatív szektor szerves együttműködéséből új típusú innovációk jönnek létre. Az alkotóműhelyek célja olyan, új szemlélettel rendelkező közösségek létrehozása, amelyek folytonos megújulásra képesek a helyi és regionális értékek megismertetése segítségével.
A képzőművészeti műhely során a fiatalok kreatív látásmódját fejlesztjük és olyan alkotó közösségeket kívánunk létrehozni, amelyet képesek helyi brand-eket, márkákat, maradandó vizuális lenyomatokat alkotni segítve ezzel a helyi szolgáltatókat, vállalkozásokat.
A kézművesség szakterületen a hagyományos kézműves technikák modern és sokoldalú alkalmazási lehetőségeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok, amely hozzájárul a lokális arculat, valamint emblematikus termékek létrehozásához.
A fotográfiai műhely foglalkozásain egy olyan alkotó-folyamatban vesznek részt a diákok, amely során egy új átfogó adatbázis, értéktár készül, mely elsősorban kulturális, a hagyományos tudáshordozók és értékek szemszögéből mutatja be Kiskunmajsát és térségét.
A drámapedagógiai műhelyünk esetében pedig a helyi szellemi, kulturális hagyományok (szokások, történetek) feldolgozásával és értelmezésével a résztvevők kulturális tudatosságát, kommunikációs készségét és önismeretét fejlesztjük.
A foglalkozássorozatok mellett a Kulturális Központnak hosszú évek után lehetősége nyílik a korszerűtlen színháztermének fény- és hangtechnikai fejlesztésére, melynek köszönhetően ezután intézményünk hagyományaihoz méltón tudunk kiszolgálni színházi és zenés produkciókat.

Tóth Viktor igazgató