A weboldal tesztüzem alatt áll

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár

 a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közművelődési szakember

 munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. illetve a munkáltató tevékenységéhez kapcsolódóan az ország területén.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kiskunmajsa város közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, önkormányzati rendezvények szervezése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. A település közművelődési igényeinek felmérése, helyi értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása.  Az intézményi weblap és közösségi oldalak naprakész frissítése. Közreműködés az intézmény telephelyeinek feladatellátásában.

A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

–         Középiskola/gimnázium, Közművelődési szakember végzettség

–         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

–         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások

–         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

–         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás

és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         Főiskola/Egyetem szakirányú végzettség

–         Felsőfokú közművelődési végzettség

–         Angol/Német társalgási szintű nyelv ismerete

–         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

–        Kiváló szintű kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség

–        Önálló munkavégzés

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát
 • A pályázó szakmai önéletrajzát
 • Motivációs levelet
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen
  előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre
  részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum
  megkérésének igazolását
 • Az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról,
  munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
  adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
  hozzájárul
 • Nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázatot az intézmény igazgatója bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 24.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2018, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.
 •   Személyesen: Vadkerti-Tóth Rita, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás:

Vadkerti-Tóth Rita igazgatónál, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. szám alatt valamint a 06/30 985 01 35 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

–  www.gov.hu honlap

–  www.kiskunmajsa.hu honlap

–  www.konecsni.hu

 

Vadkerti Tóth Rita

        igazgató