Városunkban és kistérségünkben jelentős a társadalmi hátrányokkal sújtott népesség száma. Nemcsak a regisztrált munkanélkülieket sorolhatjuk ide, hanem az ellátórendszerből már régen kiesett, vagy munkahellyel soha nem is rendelkező felnőttek és gyermekeik is ezt a réteget szélesítik. A 21. század a készségek és az egyének alkalmazkodóképességének folyamatos fejlesztését kívánja meg, amit az egész életen át tartó tanulás kereteinek kialakítása biztosíthat. Ehhez erősíteni kell az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat, és mindenki számára biztosítani kell a versenyképes tudás és készségek megszerzését. Intézményünk e készségek és kulcskompetenciák fejlesztését vállalja fel a TÁMOP 3.2.3. pályázati programjaiban.
A gyermekeknek az alábbi szakköröket, tréningeket és tábort kínáljuk::
1. “Szóban és írásban” szakkör – anyanyelvi, beszélgetős játékok, játékos olvasásgyakorlatok, vizuális-térbeli és kinesztetikus játékok
2. “Tanítsuk a gyermekeket gondolkodni mesékkel, történetekkel” szakkör – A jó mese, vagy történet, érdeklődést kelt, aktivizálja a gyerekeket, és az egyik fő előnye, hogy gondolkodásra nevel
3. „Egymás között” tréning – kommunikáció és illem
4. Életvezetési ismeretek tréning – a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők számára, a személyiségvonások megismerése és alkalmazkodás megtanulása érdekében
5. Feszültségoldó tréning – az iskolai kudarcok kezelését, oldását, a tartós frusztráció megelőzését tervezzük ezen programrésszel
6. “Tanulásmódszertan” – szakkör – koncentrációs, memóriafejlesztő, agytorna, önvizsgálat, szókincsfejlesztés segítségével.
7. Helytörténeti szakkör
8. Tűzzománc alkotó-tábora – képzőművészettel foglalkozó fiatalok tehetséggondozó programja.

Felnőtteknek kínáljuk az alábbiakat:
1. Német és
2. angol nyelvi társalgás
3. Életvezetési ismeretek (tréning) – személyiségvonások változtatása érdekében
4. Stresszoldó tréning – a munkahely elvesztésének feldolgozását segíti
5. Személyiségfejlesztő és motivációs tréning – új munkahely sikeresebb megszerzése érdekében
6. Rajzelemzés, grafológia szakkör – alapszintű íráselemzés felnőtteknek.
7. Tanulásmódszertan szakkör – felkészülés a tanulásra
8. Ismeretfelújítás, felzárkóztatás szakkör – esélyteremtés a tanulásra
9. Grafokontroll, önfejlesztés szakkör – “változtass az írásodon, változik a személyiséged, sikeresebb leszel”
10. Hagyományőrző néptánc tábor
Az általunk tervezett programok lényege, hogy a résztvevő gyerekek és felnőttek sikeresebbek legyenek a befejezés után, mint korábban voltak, tanulásuk és munkavállalásuk eredményesebb legyen, problémáikat könnyebben oldják meg, vagy szükség esetén bátrabban forduljanak segítségért szakemberekhez..

Várjuk az érdeklődőket.