A weboldal tesztüzem alatt áll

Tanulásmódszertan.
A mai világban nagyon sok nehézséget okoz a felnőttképzésben az, hogy nem jó a tanuláshoz való viszonya az embereknek. Itt az alkalom, hogy a program résztvevője ezt megváltoztassa, és a segítségünkkel kialakítsa a SAJÁT tanulási módszereit. Jó tanulási módszerekkel megkönnyíti az átképzést, továbbtanulást saját maga számára, esélyt adva így arra, hogy új munkahelyet találjon magának. Ami ennél is fontosabb: ha tanulását sikerek kísérik, örömforrássá lehet ez az erőfeszítést követelő munka.

Felnőtt tréningek 2011. február-április hónapokban 10 alkalom 1-1 óra

Életvezetési ismeretek:
Feladata: a foglalkozások alkalmával segítse a résztvevőket abban, hogy megismerjék önmagukat, megtanulják a csoportszerveződés és csoportmunka alapjait, megbizonyosodjanak az egészséges, biztonságos élet értékeiről, gyakorlatot szerezzenek a veszélyhelyzetek felismerésében, felfedezzék önmaguk megvédésének lehetőségeit. Mindezt tapasztalatszerzési, cselekvési, gyakorlási lehetőségekkel, hatékony kommunikáció és kifejezőkészség fejlesztésével, az érzelmek feldolgozásával, feszültségkezeléssel kívánjuk elérni.

Stresszoldó felnőtteknek
Feladat: csoportos foglakozások keretében a drámapedagógiai módszerek alkalmazásával segítsen a hétköznapi problémák, gondok megoldásában, illetve a felmerült feszültségek levezetésére tanítsa meg a résztvevőket. Oldott, kellemes hangulatot biztosítva tegye lehetővé, hogy jól érezzék magukat a foglalkozások alatt a csoport tagjai.

Személyiségfejlesztő felnőtteknek: 10 nap 2010. januárjától 2011. áprilisáig 12 fő/alkalom
Feladat: Segítsen a résztvevőknek abban, hogy megtalálják társadalmi, csoportbeli hovatartozásukat, megkönnyítse számukra az identifikáció folyamatát, felkeltve bennük a kommunikáció, az interakció, a társadalmi beilleszkedés igényét. Lehetővé tegye az egyéni és csoportos önkifejezést. A csoport tagjainak segítsen helyzetük meghatározásában, ezekhez a helyzetekhez való alkalmazkodásukban, és abban, hogy kialakuljon bennük az állandó megújulás képessége.

Német és angol nyelvi 60 órás társalgás: 2011. február-május, heti 4 óra, 8 fő/csoport
A kurzusok célja: A helyi idegenforgalom segítése azzal, hogy a külföldi vendégek tájékoztatását minél többen alapszinten el tudják látni a város lakói közül, a másik, hogy a jelentős munkanélküliséget csökkentsük azzal, hogy piacképes szakképzettséggel és megfelelő nyelvismerettel rendelkező lakóink az itt élő külföldieknek megfelelő szolgáltatást tudjanak nyújtani.

A programok munkanélküliek, GYES-en, GYED-en lévők számára, és egyéb módon hátrányos helyzetet igazolni tudók számára ingyenesek.
Jelentkezni lehet: Művelődési Központ, Kiskunmajsa, Fehérné Dunai-Kovács Erikánál személyesen. Érdeklődni lehet: 77/481-150-es telefonon